ტრენინგები

კატეგორიები

img

ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთა

ტრენინგის შესახებ: კურსის მიზანია დამსწრეებს მიაწოდოს უახლესი ინფორმაცია ფულის გათეთრების და ტერორიზსმი დაფინანსების აღკვეთის საკითხებთან დაკავშირებით. კერძოდ, განხილული იქნება შემდეგი საკითხები: •ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსებით აქტუალურობა და მასთან დაკავშირებული ზოგადი პრობლემები; •ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსებით აღკვეთის საერთაშორისო სტანდარტები; •ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსებით აღკვეთის სამართლებრივი და საზედამხედველო ჩარჩოს საქართველოში; •პრევენციული ღონისძიებების და კონტროლის მექანიზმების ზოგადი მიმოხილვა (პროცედურა იცნობდე შენს კლიენტს, ბენეფიციარი მესაკუთრის იდენტიფიკაცია, გარიგებების მონიტორინგი, რისკების შეფასება და მართვა) •ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების გავრცელებული მეთოდები და უახლესი ტენდენციები. ტრენერი: კურსს გაუძღვება თამარ ჭელიძე. თამარს აქვს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება როგორც კერძო, ასევე საჯარო სექტორში. უკანასკნელი წლების მანძილზე იგი პროკრედიტ ბანკში ხელმძღვანელობდა შესაბამისობის განყოფილებას, ხოლო 2017-2019 წლებში მუშაობდა სსიპ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურში. ამჟამად თამარი არის იშბანკ საქართველოს ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის განყოფილების ხელმძღვანელი. სამიზნე აუდიტორია: "ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინასების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებს“ საქართველოს კანონით დადგენილი ანგარიშვალდებული პირების: •მონიტორინგის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეულის თანამშრომლები •იურიდიული სამსახურის თანამშრომლები •აუდიტის სამსახურის თანამშრომლები •რისკის მართვის თანამშრომლები •კლიენტთა მომსახურე პერსონალი •თემატიკით დაინტერესებული პირები საორგანიზაციო დეტალები: • ტრენინგის დღე - 7,8,9 დეკემბერი • ტრენინგის დრო - 19: 00 - 22:00 • შესვენება - 15 წუთი coffee break • ტრენინგის ღირებულება -580ლარი • ტრენინგის ღირებულების 30%-ის გადახდა ხორციელდება რეგისტრაციის გავლიდან 3 სამუშაო დღის განმავლობაში ტრენინგის ბოლოს გაიცემა ორ ენოვანი სერთიფიკატი რეგისტრაცია

img

პრევენციული ღონისძიებები და რისკზე დაფუძნებული მიდგომა

ტრენინგის შესახებ: კურსის მიზანია დამსწრეებს მიაწოდოს დეტალური ინფორმაცია ფულის გთეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი პრევენციული ღონისძიებების შესახებ საერთაშორისო სტანდარტებით და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული მოთხოვნების შესაბამისად. აგრეთვე, კურსი მოიცავს ორგანიზაციის წინაშე არსებული ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების რისკების იდენტიფიცირებისა და შეფასების მეთოდოლოგიის და მართვის საშუალებების მიმოხილვას. კერძოდ, განხილული იქნება შემდეგი საკითხები: •პრევენციული ღონისძიებების ჩამონათვალი, არსი და მნიშვნელობა •რისკზე დამყარებული მიდგომის არსი და მნიშნველობა •პროცედურა "იცნობდე შენს კლიენტს“ •რისკის ფაქტორების მიმოხილვა, ანალიზი და რისკის შეწონვა •რისკის დონის განსაზღვრა საქმიანი ურთიერთობის დამყარებისას ან ერთჯერადი გარიგების დადებისას •სტანდარტული, გაძლიერებული და გამარტივებული პრევენციული ღონისძიებები ტრენერი: კურსს გაუძღვება თამარ ჭელიძე. თამარს აქვს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება როგორც კერძო, ასევე საჯარო სექტორში. უკანასკნელი წლების მანძილზე იგი პროკრედიტ ბანკში ხელმძღვანელობდა შესაბამისობის განყოფილებას, ხოლო 2017-2019 წლებში მუშაობდა სსიპ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურში. ამჟამად თამარი არის იშბანკ საქართველოს ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის განყოფილების ხელმძღვანელი. სამიზნე აუდიტორია: "ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინასების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებს“ საქართველოს კანონით დადგენილი ანგარიშვალდებული პირების: •მონიტორინგის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეულის თანამშრომლები •იურიდიული სამსახურის თანამშრომლები •აუდიტის სამსახურის თანამშრომლები •რისკის მართვის თანამშრომლები •კლიენტთა მომსახურე პერსონალი •თემატიკით დაინტერესებული პირები საორგანიზაციო დეტალები: • ტრენინგის დღე - 12, 13, 14, 15 ოქტომბერი • ტრენინგის დრო - 19: 00 - 22:00 • შესვენება - 15 წუთი coffee break • ტრენინგის ღირებულება - 750 ლარი • ტრენინგის ღირებულების 30%-ის გადახდა ხორციელდება რეგისტრაციის გავლიდან 3 სამუშაო დღის განმავლობაში ტრენიგის ბოლოს გაიცემა ორ ენოვანი სერთიფიკატი რეგისტრაცია

img

ბენეფიციარი მესაკუთრის იდენტიფიკაცია

ტრენინგის შესახებ: კურსის მიზანია დამსწრეებს მიაწოდოს ინფორმაცია "ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის და ეროვნული ბანკის შესაბამისი სახელმძღვანელოს მიხედვით ბენეფიციარი მესაკუთრეების დადგენის, იდენტიფიკაციის და მათი ვინაობის გადამოწმების შესახებ. კერძოდ, განხილული იქნება შემდეგი საკითხები: • ბენეფიციარი მესაკუთრის ვინაობა და დადგენის მეთოდები; • ბენეფიციარი მესაკუთრის ვინაობის დადგენასთან დაკავშირებული სირთულეები; • ოფშორული იურისდიქციები • სატრასტო ურთიერთობა და მსგავსი სამართლებრივი სტრუქტურები • ბენეფიციარი მესაკუთრის მიმართ გასატარებელი ღონისძიებები; • ბენეფიციარი მესაკუთრის შესახებ ინფორმაციის გადამოწმების საშუალებები და სანდო წყაროები. ტრენერი: კურსს გაუძღვება თამარ ჭელიძე. თამარს აქვს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება როგორც კერძო, ასევე საჯარო სექტორში. უკანასკნელი წლების მანძილზე იგი პროკრედიტ ბანკში ხელმძღვანელობდა შესაბამისობის განყოფილებას, ხოლო 2017-2019 წლებში მუშაობდა სსიპ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურში. ამჟამად თამარი არის იშბანკ საქართველოს ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის განყოფილების ხელმძღვანელი. სამიზნე აუდიტორია: "ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინასების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებს“ საქართველოს კანონით დადგენილი ანგარიშვალდებული პირების: • მონიტორინგის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეულის თანამშრომლები • იურიდიული სამსახურის თანამშრომლები • აუდიტის სამსახურის თანამშრომლები • რისკის მართვის თანამშრომლები • კლიენტთა მომსახურე პერსონალი • თემატიკით დაინტერესებული პირები საორგანიზაციო დეტალები: •ტრენინგის დღე - •ტრენინგის საათი - •შესვენება - 15 წუთი coffee break •ტრენინგის ღირებულება - •ტრენინგის ღირებულების 30%-ის გადახდა ხორციელდება რეგისტრაციის გავლიდან 3 სამუსაო დღის განმავლობაში ტრენინგის ბოლოს გაიცემა ორ ენოვანი სერთიფიკატი

img

ვაჭრობის დაფინანსებისას ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების რისკების მართვა

ტრენინგის შესახებ: კურსის მიზანია დამსწრეებს მიაწოდოს ინფორმაცია ვაჭრობის დაფინანსებასთან დაკავშირებულ გარიგებებში ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების მომატებულ რისკების იდენტიფიკაციის,შ ეფასების და მართვის შესახებ. კერძოდ, განხილული იქნება შემდეგი საკითხები: • ვაჭრობის დაფინანსებასთან დაკავშირებული რისკის ფაქტორების მიმოხილვა; • დოკუმენტაციით მანიპულირების მეთოდები; • ვაჭრობის დაფინანსების გარიგებებში მონაწილე პირების იდენტიფიკაცია და მათ მიმართ გასატარებელი პრევენციული ღონისძიებები; • რისკის მართვა და კონტროლის მექანიზმები გარიგების შესრულების სხვადასხვა ეტაპზე; • გარიგების შესახებ ინფორმაციის გადამოწმების საშუალებები და სანდო წყაროები; • საეჭვო გარიგების მაგალითები. ტრენერი: კურსს გაუძღვება თამარ ჭელიძე. თამარს აქვს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება როგორც კერძო, ასევე საჯარო სექტორში. უკანასკნელი წლების მანძილზე იგი პროკრედიტ ბანკში ხელმძღვანელობდა შესაბამისობის განყოფილებას, ხოლო 2017-2019 წლებში მუშაობდა სსიპ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურში. ამჟამად თამარი არის იშბანკ საქართველოს ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის განყოფილების ხელმძღვანელი. სამიზნე აუდიტორია, კომერციული ბანკის: • მონიტორინგის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეულის თანამშრომლები • აუდიტის სამსახურის თანამშრომლები • რისკის მართვის თანამშრომლები • კლიენტთა მომსახურე პერსონალი • ანგარიშსწორების სამსახურის ტანამშრომლები • თემატიკით დაინტერესებული პირები საორგანიზაციო დეტალები: •ტრენინგის დღე - •ტრენინგის საათი - •შესვენება - 15 წუთი coffee break •ტრენინგის ღირებულება - •ტრენინგის ღირებულების 30%-ის გადახდა ხორციელდება რეგისტრაციის გავლიდან 3 სამუსაო დღის განმავლობაში ტრენინგის ბოლოს გაიცემა ორ ენოვანი სერთიფიკატი

img

ინფორმაციული სისტემების აუდიტი (IT აუდიტი)

ტრენინგის შესახებ: კურსის მიზანია ტრენინგის მონაწილეებისთვის ინფორმაციული სისტემების აუდიტის განსახორციელებლად საჭირო ცოდნისა და ძირითადი უნარ-ჩვევების გამომუშავება. IT აუდიტის პროცესებთან დაკავშირებული საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკის ყოველდღიურ საქმიანობაში გამოყენების უნარების განვითარება. მოსალოდნელი შედეგი: ტრენინგის შემდეგ მისი მონაწილეები შეძლებენ IT აუდიტის ძირითადი პროცესების წარმართვას. გაეცნობიან IT აუდიტის და მარწმუნებელი საქმიანობის საერთაშორისო სტანდარტებსა და პრინციპებს. გაეცნობიან IT აუდიტის სხვადასხვა ასპექტებს და ტექნიკებს, კერძოდ: ბიზნეს უწყვეტობის აუდიტს, აპლიკაციურ კონტროლებს, სისტემის შემუშავების და მიღების აუდიტს, წვდომის კონტროლის აუდიტს, ქსელის უსაფრთხოების აუდიტს, IT ოპერაციების აუდიტს და სხვა. გაეცნობიან აუდიტის ანგარიშგების და კომუნიკაციის მეთოდებს. სამიზნე აუდიტორია: • კომპანიის აუდიტის კომიტეტის წევრები • კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორები • აუდიტორები • საშუალო და მაღალი რგოლის IT მენეჯერები • რისკების მართვის პროფესიონალები • IT პროფესიონალები ტრენერი: კურსს გაუძღვება ივანე ჯავრიშვილი. ივანეს აქვს IT სფეროში მუშაობის 20 წლიანი გამოცდილება, როგორც კომერციულ ბანკებში ასევე საჯარო საფინანსო სექტორში IT მენეჯმენტის, IT რისკების მართვის და IT აუდიტის მიმართულებით. უკანასკნელი წლების განმავლობაში ივანე ხელმძღვანელობდა საქართველოს ეროვნული ბანკის IT დეპარტამენტს. მანამდე იგი მუშაობდა IT აუდიტორად ბანკ რესპუბლიკასა და ეროვნულ ბანკში. ამჟამად ივანე არის საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტის - ფინკას (FINCA Impact Finance) გლობალური IT აუდიტის დირექტორი. ივანე გააჩნია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრის ხარისხი კომპიუტერულ მეცნიერებებში და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაკალავრის ხარისხი საბანკო საქმიანობაში. ივანეს წლების განმავლობაში არის საერთაშორისოდ სერტიფიცირებული პროფესიონალი პრაქტიკოსი IT მმართველობის, რისკების მართვის, IT უსაფრთხოების და IT აუდიტის მიმართულებით, ფლობს რა რამდენიმე ყველაზე ცნობად საერთაშორისო პროფესიულ სერტიფიკატს: CRISC - Certified in Risk and Information System Control; CGEIT - Certified in the Governance of Enterprise IT; CISA - Certified Information Systems Auditor; CISSP - Certified Information Systems Security Professional; CISM - Certified Information Security Manager; ტრენინგის საკითხები: • ინფორმაციული სისტემების აუდიტის პროცესი ✓ IT აუდიტის ფუნქციის მართვა ✓ ISACA-ს IT აუდიტის და მარწმუნებელი საქმიანობის სტანდარტები და სახელმძღვანელო პრინციპები ✓ IT რისკი ✓ IT კონტროლები ✓ IT აუდიტის განხორციელება ✓ აუდიტის შედეგების კომუნიკაცია ✓ IT კონტროლის თვითშეფასება • IT მმართველობის აუდიტი ✓ IT-ს როლი კომპანიის IT მმართველობაში ✓ დოკუმენტაციის მიმოხილვა ✓ შესაბამისობა საკანონმდებლო და მარეგულირებელ ნორმებთან • ბიზნეს უწყვეტობის აუდიტი ✓ ბიზნეს უწყვეტობის გეგმის მიმოხილვა ✓ ტესტირების შედეგების შეფასება ✓ ინტერვიუ საკვანძო პერსონალთან ✓ BCP-თან დაკავშირებული კონტრაქტების მიმოხილვა ✓ სადაზღვევო ხელშეკრულებების მიმოხილვა • აპლიკაციური კონტროლების აუდიტი ✓ სისტემაში ტრანზაქციული ნაკადი ✓ აპლიკაციური კონტროლების ანალიზისათვის რისკის შეფასები მოდელი ✓ მომხმარებელთა მიერ პროცედურების დაცვის ტესტირება და დაკვირვება ✓ მონაცემთა მთლიანობის ტესტირება ✓ აპლიკაციების ტესტირება ✓ უწყვეტი ონლაინ აუდიტი ✓ პროგრამული ცვლილებების აუდიტი • სისტემების შემუშავების, შეძენის და მხარდაჭერის აუდიტი ✓ პროექტების მართვა ✓ განხორციელებადობის კვლევა v მოთხოვნების განსაზღვრა ✓ პროგრამის შეძენის პროცესი ✓ დეტალური დიზაინი და შემუშავება ✓ ტესტირება ✓ დანერგვის ფაზა ✓ დანერვის შემდგომი მიმოხილვა ✓ ცვლილებების მართვის პროცედურები და მიგრაცია • ინფრასტრუქტურის და ოპერაციების აუდიტი ✓ აპარატურის მიმოხილვა ✓ ოპერაციული სისტემების მიმოხილვა ✓ მონაცემთა ბაზების მიმოხილვა ✓ ქსელური ინფრასტრუქტურის მიმოხილვა ✓ IT ოპერაციების მიმოხილვა ✓ პრობლემების მართვის ანგარიშგების მიმოხილვა • ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემის აუდიტი ✓ ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის ჩარჩოს აუდიტი ✓ ლოგიკური წვდომების აუდიტი ✓ უსაფრთხოების ტესტირების სხვადასხვა ტექნიკა • ქსელის ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოების აუდიტი ✓ ქსელის აუდიტი ✓ მოშორებული წვდომების აუდიტი • გარემოს კონტროლის აუდიტი ✓ წყლისა და კვამლის დეტექტორები ✓ ხანძარქრობა ✓ სერვერული ცენტრის ცეცხლგამძლე იატაკი, კედლები და ჭერი ✓ უწყვეტი კვების წყარო და გენერატორი ✓ ტემპერატურის და ტენიანობის კონტროლი ✓ ბიზნეს უწყვეტობის ტესტირება და მისი დოკუმენტირება • ფიზიკური წვდომის აუდიტი საორგანიზაციო დეტალები: • ტრენინგის დღე - • ტრენინგის საათი - • შესვენება - 15 წუთი coffee break • ტრენინგის ღირებულება - • ტრენინგის ღირებულების 30%-ის გადახდა ხორციელდება რეგისტრაციის გავლიდან 3 სამუსაო დღის განმავლობაში ტრენინგის ბოლოს გაიცემა ორ ენოვანი სერთიფიკატი

img

IT რისკების მართვის საფუძვლები

ტრენინგის შესახებ: კურსი მიზნად ისახავს მსმენელს გააცნოს IT რისკი, როგორც ერთერთი მნიშვნელოვანი ბიზნეს რისკი, რომლის წინაშეც დგას ფინანსური სექტორი. კურსის ფარგლებში ყურადღება გამახვილდება IT რისკების მართვის ძირითადი პრინციპებზე, საუკეთესო პრაქტიკასა და მათ პრაქტიკაში დანერგვაზე. ტრენინგი ასევე განიხილავს IT რისკების ძირითად კატეგორიებს. მოსალოდნელი შედეგი: ტრენინგის შემდეგ მისი მონაწილეები შეძლებენ IT რისკების მართვის პროცესის ჩარჩოს შემუშავებისთვის მოთხოვნების განსაზღვრას, გაეცნობიან IT რისკების მართვის მხარდამჭერ პრინციპებს და პროცესებს. გაეცნობიან IT რისკების იდენტიფიცირებასა და შეფასებას, IT რისკზე რეაგირების სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმის დანერგვას, ასევე IT რისკების მონიტორინგსა და ანგარიშგებას. სამიზნე აუდიტორია: • კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორები • საშუალო და მაღალი რგოლის IT მენეჯერები • რისკების მართვის ექსპერტები • IT სპეციალისტები • აუდიტორები ტრენერი: კურსს გაუძღვება ივანე ჯავრიშვილი. ივანეს აქვს IT სფეროში მუშაობის 20 წლიანი გამოცდილება, როგორც კომერციულ ბანკებში ასევე საჯარო საფინანსო სექტორში IT მენეჯმენტის, IT რისკების მართვის და IT აუდიტის მიმართულებით. უკანასკნელი წლების განმავლობაში ივანე ხელმძღვანელობდა საქართველოს ეროვნული ბანკის IT დეპარტამენტს. მანამდე იგი მუშაობდა IT აუდიტორად ბანკ რესპუბლიკასა და ეროვნულ ბანკში. ამჟამად ივანე არის საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტის - ფინკას (FINCA Impact Finance) გლობალური IT აუდიტის დირექტორი. ივანე გააჩნია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრის ხარისხი კომპიუტერულ მეცნიერებებში და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაკალავრის ხარისხი საბანკო საქმიანობაში. ივანე წლების განმავლობაში არის საერთაშორისოდ სერტიფიცირებული პროფესიონალი პრაქტიკოსი IT მმართველობის, რისკების მართვის, IT უსაფრთხოების და IT აუდიტის მიმართულებით, ფლობს რა რამდენიმე ყველაზე ცნობად საერთაშორისო პროფესიულ სერტიფიკატს: CRISC - Certified in Risk and Information System Control; CGEIT - Certified in the Governance of Enterprise IT; CISA - Certified Information Systems Auditor; CISSP - Certified Information Systems Security Professional; CISM - Certified Information Security Manager; ტრენინგის საკითხები: • შესავალი IT რისკების მართვაში ✓ IT მმართველობა და IT რისკების მართვა ✓ IT რისკების მართვის კონტექსტი ✓ ძირითადი პრინციპები ✓ IT რისკების კავშირი ბიზნეს ფუნქციებთან ✓ IT რისკების მართვის საუკეთესო პრაქტიკები • IT რისკის იდენტიფიკაცია ✓ რისკის მადა ✓ რისკის კულტურა და კომუნიკაცია ✓ რისკის ელემენტები და რისკის ფაქტორები ✓ ინფორმაციული უსაფრთხოების რისკის პრინციპები ✓ IT რისკის მართვის სტრატეგიები ✓ IT რისკის მართვისათვის საჭირო ზოგიერთი IT ცნება ✓ IT რისკის იდენტიფიცირების მეთოდები ✓ IT რისკის სცენარები ✓ პასუხისმგებლობა და როლების განაწილება ✓ IT რისკის რეესტრი • IT რისკის შეფასება ✓ IT რისკის შეფასების ტექნიკები ✓ რისკის სცენარების ანალიზი ✓ კონტროლების არსებული მდგომარეობის ანალიზი ✓ ცვლილებები რისკის გარემოში ✓ პროექტების მართვა ✓ რისკის და კონტროლის ანალიზი ✓ რისკის ანალიზის მეთოდოლოგია ✓ რისკის რანგირება ✓ რისკის შეფასების დოკუმენტირება • IT რისკზე რეაგირება და მისი შემცირება ✓ რისკზე რეაგირების შესაბამისობა ბიზნეს სტრატეგიასთან ✓ რისკზე რეაგირების ვარიანტები ✓ რისკის ანალიზის სხვადასხვა ტექნიკა ✓ სისუსტეები, რომელიც დაკავშირებულია ახალ კონტროლებთან ✓ რისკზე რეაგირების სამოქმედო გეგმის შემუშავება ✓ ბიზნეს პროცესის მიმოხილვა რისკის შეფასებისას ✓ IT კონტროლის დიზაინი და დანერგვა ✓ IT კონტროლის მონიტორინგი ✓ რისკის ტიპები ✓ შიდა კონტროლის მიზნები, პრაქტიკა და მეტრიკები ✓ IT სისტემების კონტროლის აგებულება და მათი დანერგვა • IT რისკის და კონტროლის მონიტორინგი და რეპორტინგი ✓ IT რისკის ძირითადი ინდიკატორები (KRI) ✓ პერფომანსის ძირითადიდ ინდიკატორი (KPI) ✓ მონაცემთა შეგროვების ინსტრუმენტები ✓ IT კონტროლების მონიტორინგი ✓ კონტროლის შეფასების ტიპები ✓ IT კონტროლის შეფასების შედეგები ✓ ცვლილებები IT რისკის პროფილში საორგანიზაციო დეტალები: • ტრენინგის დღე - • ტრენინგის საათი - • შესვენება - 15 წუთი coffee break • ტრენინგის ღირებულება - • ტრენინგის ღირებულების 30%-ის გადახდა ხორციელდება რეგისტრაციის გავლიდან 3 სამუსაო დღის განმავლობაში ტრენინგის ბოლოს გაიცემა ორ ენოვანი სერთიფიკატი