ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისთვის

img

ტრენინგის შესახებ:

კურსის მიზანია დამსწრეებს მიაწოდოს უახლესი ინფორმაცია ფულის გათეთრების და ტერორიზსმი დაფინანსების აღკვეთის საკითხებთან დაკავშირებით. კერძოდ, განხილული იქნება შემდეგი საკითხები:

 • ფულის გათეთრების საკანონმდებლო ჩარჩო მისკროსაფინანსო ორგანიზაციებისთვის;
 • მოთხოვნები კლიენტის იდენტიფიკაციის და ვერფიკიაციის მიმართ;
 • რისკზე დაფუძნებული მიდგომა და რისკის შესაბამისი პრევენციული ღონისძიებები;
 • კლიენტის მიერ განხორციელებული გარიგებების კონტროლი,აღრიცხვა და ანგარიშგება;
 • ორგანიზაციული რისკების შეფასება მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მიერ.

ტრენერი:

ტრენინგს გაუძღვება ნინო ბარათაშვილი. მას აქვს საბანკო სფეროში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება როგორც კერძო, ისე საჯარო სექტორში. 2021 წლიდან მუშაობს საქართველოს ეროვნულ ბანკში ფულის გათეთრების აღკვეთის ხელშეწყობის მიმართულებით.

სამიზნე აუდიტორია:

„ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინასების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებს“ საქართველოს კანონით დადგენილი ანგარიშვალდებული პირების:

 •  მონიტორინგის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეულის თანამშრომლები
 • იურიდიული სამსახურის თანამშრომლები
 • აუდიტის სამსახურის თანამშრომლები
 • რისკის მართვის თანამშრომლები
 • კლიენტთა მომსახურე პერსონალი
 • თემატიკით დაინტერესებული პირები

საორგანიზაციო დეტალები:

 • ტრეინიგის დღე -
 • ტრეინიგის საათი -
 • შეხვედრის ადგილი - Zoom
 • ტრეინიგის ღირებულება -
 • ტრეინიგის ღირებულების 30%-ის გადახდა ხორციელდება რეგისტრაციის გავლიდან 3 სამუსაო დღის განმავლობაში

ტრეინიგის ბოლოს გაიცემა ორ ენოვანი სერთიფიკატი

რეგისტრაცია