ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთა

img

ტრენინგის შესახებ:

ტრენინგის მიზანია დამსწრეებს მიაწოდოს უახლესი ინფორმაცია ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის საკითხებთან დაკავშირებით. კერძოდ, განხილული იქნება შემდეგი საკითხები:

 • ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების არსი, აქტუალურობა და მასთან დაკავშირებული ზოგადი პრობლემები;
 • ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების მიმართულებით არსებული რისკები;
 • ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის საერთაშორისო სტანდარტები;
 • ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის კანონმდებლობის მოთხოვნები და საზედამხედველო ჩარჩო საქართველოში;
 • პრევენციული ღონისძიებების და კონტროლის მექანიზმების ზოგადი მიმოხილვა (პროცედურა იცნობდე შენს კლიენტს, ბენეფიციარი მესაკუთრის იდენტიფიკაცია, გარიგებების მონიტორინგი, რისკების შეფასება და მართვა);
 • ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების გავრცელებული მეთოდები და უახლესი ტენდენციები.

ტრენერი:

ტრენინგს გაუძღვება ნინო ბარათაშვილი. მას აქვს საბანკო სფეროში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება როგორც კერძო, ისე საჯარო სექტორში. 2021 წლიდან მუშაობს საქართველოს ეროვნულ ბანკში ფულის გათეთრების აღკვეთის ხელშეწყობის მიმართულებით.

სამიზნე აუდიტორია:

ტრენინგი განკუთვნილია პირთათვის, ვისაც სურს დასაქმდეს ან აიმაღლოს კვალიფიკაცია AML სპეციალისტის/მენეჯერის პოზიციაზე იმ ფინანსურ და არაფინანსურ სექტორში, რომლებზეც ვრცელდება საქართველოს კანონი „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“. მათ შორის შესაძლებელია იყვნენ ამ კანონით დადგენილი ანგარიშვალდებული პირების:

 • ხელმძღვანელები 
 • AML  სტრუქტურული ერთეულის თანამშრომლები
 • იურიდიული სამსახურის თანამშრომლები
 • აუდიტის სამსახურის თანამშრომლები
 • რისკის მართვის თანამშრომლები
 • კლიენტთა მომსახურე პერსონალი
 • თემატიკით დაინტერესებული პირები

საორგანიზაციო დეტალები:

 • ტრენინგის დღე - 23, 24, 25 ოქტომბერი
 • ტრენინგის საათი - 19:00 - 21:30
 • შესვენება - 15 წუთი coffee break
 • ტრენინგის ღირებულება - 680 ლარი
 • ტრენინგის ღირებულების 30%-ის გადახდა ხორციელდება რეგისტრაციის გავლიდან 3 სამუშაო დღის განმავლობაში

ტრენინგის ბოლოს გაიცემა ორენოვანი სერთიფიკატი


რეგისტრაცია