საგადასახადო

საგადასახადო

მიმდინარე

img
საგადასახადო

IV კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი

7, 10, 13 მაისი

მიმდინარე

img
საგადასახადო

IFRS for SME

25, 27 მარტი 1, 3, 8, 10, 15, 17, 19, 22, 24, 30 აპრილი

მიმდინარე

img
საგადასახადო

საქართველოს კანონი დაგროვებითი პენსიის შესახებ

მიმდინარე

img
საგადასახადო

შიდა აუდიტი

მიმდინარე

img
საგადასახადო

საგადასახადო კანონმდებლობა

მიმდინარე

img
საგადასახადო

საერთაშორისო კონტროლირებული ოპერაციების შეფასება