იურიდიული

იურიდიული

მიმდინარე

img
იურიდიული

სააღსრულებო წარმოების ინტენსიური კურსი

4, 6, 11, 13 ივნისი

მიმდინარე

img
იურიდიული

თანამედროვე შრომის სამართლის აქტუალური საკითხები