სხვა

სხვა

მიმდინარე

img
სხვა

ადამიანური რესურსების მართვის მოკლე კურსი

18, 20, 25, 27 ივნისი

მიმდინარე

img
სხვა

განთავსების მენეჯმენტი (ბათუმი)

1, 2 ივნისი

მიმდინარე

img
სხვა

გაყიდვების მენეჯმენტი

3, 5, 7, 10, 12 ივნისი

მიმდინარე

img
სხვა

ეფექტური შესყიდვები

22, 24, 27, 28, 30 მაისი

მიმდინარე

img
სხვა

ტრენერთა ტრენინგი

3, 4, 5, 6, 7 ივნისი

მიმდინარე

img
სხვა

განთავსების მენეჯმენტი