სხვა

სხვა

მიმდინარე

img
სხვა

განთავსების მენეჯმენტი

17, 18, 19 აპრილი

მიმდინარე

img
სხვა

შესავალი პერსონალურ ბრენდინგში

21, 22,  25 მარტი

მიმდინარე

img
სხვა

ემოციური ინტელექტი ლიდერებისთვის

13, 14 აპრილი

მიმდინარე

img
სხვა

გაყიდვები და ეფექტური კომუნიკაცია

მიმდინარე

img
სხვა

ექსელის სრული კურსი

მიმდინარე

img
სხვა

კომპეტენციები პროექტის მართვაში