საბანკო-საფინანსო საქმე

საბანკო-საფინანსო საქმე

მიმდინარე

img
საბანკო-საფინანსო საქმე

რისკების მართვა - კორპორაციული საკრედიტო რისკები

13 და 14 აპრილი 

მიმდინარე

img
საბანკო-საფინანსო საქმე

ფინანსური ანალიზი დაკრედიტების პროცესში და ორგანიზაციის სავალუტო და საპროცენტო რისკის შეფასება

8, 10, 15 და 17 აპრილი

მიმდინარე

img
საბანკო-საფინანსო საქმე

თაღლითობის რისკის შეფასება

16, 18, 23 აპრილი

მიმდინარე

img
საბანკო-საფინანსო საქმე

გაცვლით კურსზე მოქმედი ფაქტორები და სავალუტო რისკი

მიმდინარე

img
საბანკო-საფინანსო საქმე

საოპერაციო რისკების საფუძვლები

1, 2, 6 აპრილი

მიმდინარე

img
საბანკო-საფინანსო საქმე

კორპორაციული ფინანსები და ფინანსური მოდელირება

4,5,11,12 აპრილი