საბანკო-საფინანსო საქმე

საბანკო-საფინანსო საქმე

მიმდინარე

img
საბანკო-საფინანსო საქმე

თაღლითობის რისკის შეფასება

11, 12, 13 თებერვალი

მიმდინარე

img
საბანკო-საფინანსო საქმე

გაცვლით კურსზე მოქმედი ფაქტორები და სავალუტო რისკი

მიმდინარე

img
საბანკო-საფინანსო საქმე

საოპერაციო რისკების საფუძვლები

26, 28 მარტი - 1 აპრილი

მიმდინარე

img
საბანკო-საფინანსო საქმე

კორპორაციული ფინანსები და ფინანსური მოდელირება

4,5,11,12 აპრილი

მიმდინარე

img
საბანკო-საფინანსო საქმე

მაკროეკონომიკისა და მონეტარული პოლიტიკის ძირითადი საკითხები

მიმდინარე

img
საბანკო-საფინანსო საქმე

ფინანსური მენეჯმენტი