შესაბამისობა (Compliance)

შესაბამისობა (Compliance)

მიმდინარე

img
შესაბამისობა (Compliance)

იცნობდე შენს კლიენტს სტანდარტი (KYC) და რისკზე დაფუძნებული მიდგომა (RBA)

16, 18, 19, 22 აპრილი

მიმდინარე

img
შესაბამისობა (Compliance)

ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლა AML/CFT

მიმდინარე

img
შესაბამისობა (Compliance)

ფულის გათეთრებასთან ბრძოლის უახლესი ტენდენციები და ქართული გამოცდილება

მიმდინარე

img
შესაბამისობა (Compliance)

იცნობდე შენს კლიენტს სტანდარტი (KYC) და რისკზე დაფუძნებული მიდგომა (RBA)

მიმდინარე

img
შესაბამისობა (Compliance)

პერსონალურ მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებული აქტუალური საკითხები კერძო სექტორში

4, 5 - 11, 12 აპრილი

მიმდინარე

img
შესაბამისობა (Compliance)

შრომის უსაფრთხოება