საგადასახადო

საგადასახადო

მიმდინარე

img
საგადასახადო

საგადასახადო კანონმდებლობა

მიმდინარე

img
საგადასახადო

საერთაშორისო კონტროლირებული ოპერაციების შეფასება

11, 13, 15 თებერვალი

მიმდინარე

img
საგადასახადო

საბაჟო პროცედურები და ტვირთის გაფორმების სპეციფიკა

შევსებულია

img
საგადასახადო

საქართველოს კანონი დაგროვებითი პენსიის შესახებ

11, 12 იანვარი

მიმდინარე

img
საგადასახადო

ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები (IFRS)

18, 20, 22, 25, 27 - თებერვალი 1, 4 მარტი

მიმდინარე

img
საგადასახადო

დაბეგვრის ესტონური მოდელი და ავანსის დამატებული ღირებულების გადასახადით დაბეგვრა