საბანკო-საფინანსო საქმე

საბანკო-საფინანსო საქმე

მიმდინარე

img
საბანკო-საფინანსო საქმე

თაღლითობის რისკის შეფასება

11, 12, 13 თებერვალი

მიმდინარე

img
საბანკო-საფინანსო საქმე

გაცვლით კურსზე მოქმედი ფაქტორები და სავალუტო რისკი

3 თებერვალი

მიმდინარე

img
საბანკო-საფინანსო საქმე

საოპერაციო რისკების საფუძვლები

მიმდინარე

img
საბანკო-საფინანსო საქმე

კორპორაციული ფინანსები და ფინანსური მოდელირება

მიმდინარე

img
საბანკო-საფინანსო საქმე

მაკროეკონომიკისა და მონეტარული პოლიტიკის ძირითადი საკითხები

მიმდინარე

img
საბანკო-საფინანსო საქმე

ფინანსური მენეჯმენტი